Przedszkole Montessori w Brwinowie

Wśród drzew w pięknej okolicy znajduje się budynek, z którym związanych jest wiele dzieci. To miejsce tajemnicze i magiczne - Przedszkole Montessori w Brwinowie. 

Zapoznajcie się z historią Placówki, programem i kalendarzem Przedszkola Montessori w Brwinowie.O placówce


Językowe Przedszkole Montessori to pierwsze przedszkole Montessori w Brwinowie. Powstało w odpowiedzi na wyraźną potrzebę wprowadzania nowej jakości w edukacji najmłodszych.

Tą nową jakością dla nas okazała się opracowana ponad 100 lat temu metoda dr Marii Montessori.

To dzieci pokazały nam co jest im tak naprawdę potrzebne i od tego momentu z pokorą, o której pisała dr Maria Montessori, podążamy za nimi.

Nasze przedszkole mieści się w pięknej willowej okolicy, w samym sercu Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów.

Do przedszkola przynależy ogromny, zalesiony ogród, który jest skarbnicą wiedzy i miejscem pierwszych doświadczeń z przyrodą.

Ciepli, wrażaliwi pedagodzy i wyposażone w pomoce sale każdego dnia zapraszają dzieci do wspólnego odkrywania tejemnic otaczającego nas świata.

Nasze serca i otwarte ramiona czekają także na Wasze dzieci.

Kadra


W każdej grupie pracuje:
NAUCZYCIEL WYCHOWAWCA – pedagog posiadający kwalifikacje zawodowe i dyplom nauczyciela Montessori.

Do jego zadań należy kierowanie zespołem w realizacji zadań założonych w Rocznym Planem Pracy Grupy oraz zadań codziennych. 
Ponadto  prowadzi obserwacje, przygotowuje zajęcia i pomoce, prowadzi prezentacje, kontaktuje się z Rodzicem, prowadzi dokumentację. 

NAUCZYCIEL ASYSTENT – na ogół pedagog lub psycholog bezpośrednio współpracujący z Nauczycielem Wychowawcą
wykonuje zadania zlecone przez NAUCZYCIELA WYCHOWAWCĘ w ramach wcześniej ustalonego podziału obowiązków, prowadzi prezentacje, które zna, dba o porządek w sali, rano przygotowuje sale do zajęć, kontroluje dzieci poza salą ( np. w toalecie), pomaga przy przebieraniu i ubieraniu dzieci.

NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO – lektor lub native speaker języka angielskiego
przygotowuje wg wcześniej ustalonego planu i prowadzi zajęcia przede wszystkim językowe - grupowe i indywidualne, prowadzi dokumentację progresu, bierze udział w zajęciach zespołowych towarzysząc dzieciom, jest członkiem zespołu.

Program

Program edukacyjny i wychowawczy naszych grup przedszkolnych zawiera w sobie założenia podstawy programowej MEN.

Czytaj dalej >

Plan Dnia


Przedszkole Montessori w Brwinowie czynne jest od 7:30 do godziny 18:00, ale zajęcia odbywają się od godz. 9 – 15:30.
Grupa przedszkolna:
7:30 -9:00 dyżur poranny
9:00-12:30 Praca własna/ Śniadanie
12:30 -13:30 Codzienny pobyt na świeżym powietrzu
13:30 -14:30 Obiad i odpoczynek poobiedni
14:30 -16:00 Zajęcia dodatkowe ( rytmika, taniec, plastyka i zaj. kulinarne wg. harmonogramu na dany rok szkolny)
16:00-18:00 dyżur popołudniowy/podwieczorek

Zajęcia dodatkowe


Program wzbogacony jest o zajęcia dodatkowe tj. taniec, rytmika, zajęcia kulinarne, zajęcia plastyczne.

A także średnio raz w miesiącu odbywają się wycieczki,  spotkania z ciekawymi ludźmi, koncerty lub występy teatrów dziecięcych.

UWAGA! Zajęcia dodatkowe odbywają się na ogół w godzina 14:30-16:00 i przewidziane są dla dzieci, które korzystają z całodziennej opieki.

Wychowankowie naszego przedszkola znajdują się pod opieką specjalistów:

- logopedy - przedszkole realizuje na miejscu zajęcia z logopedii;

- psychologa -  w ramach wsparcia nauczyciela lub rodzica w konkretnych sytuacjach.